Ernæringsfysiolog

Du trenger ikke ha en sykdom for å gå til en ernæringsfysiolog. Er du sliten og trøtt? Føler du at kostholdet ditt er i ubalanse? Savner du progresjon i treningen?

Ernæringsfysiologer gir deg profesjonelle råd for hvordan du kan forbedre helsen gjennom grundig vurdering av din helsetilstand blant annet basert på ditt kosthold og fysisk aktivitetsnivå.

Har du en allergi eller intoleranse som skaper ubalanse i livsstilen din kan ernæringsfysiologer hjelpe deg med dette ved å sette opp kostholdsplaner og gi deg riktig informasjon som kan bedre symptomer.  

Livsstilssykdommer / Mat påvirker kropp og helse.

Vanligvis er det kostholdsrelaterte lidelser som knyttes til livsstilssykdommer som fedme, diabetes og hjerte- karsykdommer. En livsstilssykdom som er kommet som et resultat av usunn livsstil kan bedres ved å endre levesett gjennom kosthold, fysisk aktivitet og forhold til rusmidler.

Individuelt tilpasset

En ernæringsfysiolog kan tilpasse rådgivningen etter dine behov, enten du bare ønsker å vite hvilke kosttilskudd du bør ta eller hva du bør spise under en konkurranse. Ernæringsfysiologer tilbyr både individuell oppfølging av privatpersoner enkeltvis og i grupper. I tillegg tilbys foredrag for livsstilsendring til bedrifter og andre lag.

 

  • Visste du at høyt blodtrykk og høyt kolesterol kan bedres ved riktig kosthold og fysisk aktivitet? Mange vil til og med kunne kutte ned på medisinbruk og i noen tilfeller bli helt medisinfri.
  • Ernæringsfysiologer kan hjelpe deg med å bli symptomfri fra plager som kommer fra allergi eller intoleranser.

En ernæringsfysiolog kan foreta en kostanalyse av ditt daglige kosthold og gi råd i forhold til livsstilssykdommer, vektnedgang, vektoppgang, allergier og intoleranser. De har kunnskap rundt de fleste områder som kosthold til eldre, ungdom, barn, spedbarn, gravide, ammende, mosjonister og idrettsutøvere. En ernæringsfysiolog hjelper deg med profesjonelle råd for hvordan du skal legge opp ditt kosthold for å ivareta din helse på best mulig måte.

Kostrådgivning til idrettsutøvere og idrettslag

Ernæringen påvirker din prestasjonsevne. Idrettsernæringen handler i dag om langt mer enn å ha fulle energilagre til langvarige treninger og konkurranser. For å yte maksimalt i din idrett bør du følge kostholdsråd som baserer seg på den nyeste forskningen. De fleste ernæringsfysiologer holder seg oppdatert og følger kontinuerlig med på forskning slik at de kan tilpasse kostholdet til idretten din eller din hverdag slik at du drar nytte av den nyeste kunnskapen som er tilgjengelig. De bidrar også med råd og veiledning når det gjelder kosttilskudd.

Eldre og barn

Det er mange eldre som sliter med undervekt, med tygge- og svelgevansker eller med dårlig matlyst. Ernæringsfysiologer har mye kunnskap rundt disse utfordringene og kan utsette innleggelse på sykehjem, og minske belastningen på hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Kunnskap om ernæring og et godt kosthold bør også bli lært bort til barn og unge. Gjennom foredrag på skoler, til ansatte i barnehager, i idrettsklubber eller ved andre sosiale arenaer kan ernæringsfysiologer nå den yngre befolkningen og lære bort viktig kunnskap om kosthold og ernæring.

Ulike definisjoner

Klinisk ernæringsfysiolog

har en mastergrad (5 årig utdanning) og er autorisert for å drive kost- og ernæringsbehandling. Utdannes ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo, samt ved Universitetet i Bergen. Kan veilede og behandle personer i forhold til kostholdsrelaterte sykdommer.

Ernæringsfysiolog

har en bachelorgrad (3 årig utdanning) fra Universitetet i Oslo. Tittelen ble etablert på den tiden Universitetet i Oslo hadde en grunnutdanning i generell ernæringslære, og den er forbeholdt kandidater med denne utdanningen. Etter at nevnte studium ble nedlagt, og nye studieløp i ernæring er etablert, er det ikke lenger tillatt å tildele tittelen ernæringsfysiolog. Ernæringsfysiologer spiller en viktig rolle i forebyggende helsearbeid og kan veilede personer i ulike faser i livsløpet eller med spesielle ernæringsbehov.

Bachelor i ernæring

har en bachelorgrad (3 årig utdanning) fra skoler som Bjørknes høyskole og Atlantis Medisinske høyskole. En bachelor i ernæring gir samme utdanning som en ernæringsfysiolog. Per dags dato ligger det inne en søknad hos Helsediretoratet som skal kunne gi denne utdannelsen tittelen ernæringsfysiolog.

Kostveileder

30-60 studiepoeng (1/2-1 års studie), har utdanning fra NIH og private aktører som AFPT, Tunsberg Medisinske skole, Atlantis og Bjørknes. Har generell kunnskap om ernæring. Kan veilede friske personer innen kosthold og ernæring, og er gjerne et studie som tas av helsepersonell eller personlige trenere som ønsker litt ekstra ernæringsgrunnlag.

Hvor finner du hjelpen du trenger

På treningssentre finner man flere personlige trenere som gjerne har tatt kurs i kostveiledning og kan sertifisere seg med tittelen kostveileder. En kan også finne noen ernæringsfysiologer på noen treningssentre.
Sykehusene huser de fleste kliniske ernæringsfysiologer, men det er kun om man er innlagt ved det aktuelle sykehuset med livsstilsrelaterte sykdommer man får time hos dem. I kommunenes frisklivssentraler jobber det somregel en klinisk ernæringsfysiolog eller en ernæringsfysiolog og ellers kan man finne dem i helsebedrifter eller næringsbedrifter. Noen få har egne kontor eller jobber gjennom private helseklinikker som Klinikk For Alle, men disse er helst å finne i de store byene.

Lavterskeltilbud

Å få hjelp hos en ernæringsfysiolog er et lavterskeltilbud. De kan være vanskelige å få tak i og det kan koste endel penger. De fleste har en timepris som ligger mellom 500- 1000 kr timen, men sammenligner du med en personligtrener (PT) time på ditt treningssenter får du mye for pengene hos en ernæringsfysiolog. I en samtale med en ernæringsfysiolog kan du få råd om kosthold som gjelder resten helsen din resten av livet ditt.

Husk at kostholdet er like viktig som trening for helsen din!