Forbrenner man mindre når man spiser om natten? feks. ved nattarbeid

Alle har døgnvariasjoner i glukosetoleransen og man vet at glukosetoleransen synker mot kvelden.

Om kvelden går det langsommere å få glukosen fra blodet og inn i cellene enn om dagen.
Om morgenen er glukosetoleransen høy fordi karbohydratlagrene er små etter en natts faste. Jo senere på dagen, jo dårligere håndterer kroppen glukose, insulinsekresjonen er lavere og glukosen høyere etter akkurat det samme måltidet om kvelden sammenlignet med om morgenen. Dette skyldes påvirkning blant annet fra veksthormon, kortisol og melatonin.

Spiser man ofte om natten vil det gjøre en mer insulinresistent. Det vil si at man får høye insulinverdier i blodet. Insulin som er et fettlagrende hormon vil også hemme forbrenningen av kroppsfett. For å få til fettforbrenningen, må man sørge for at kroppens insulinverdier blir lavere.

Fysisk aktivitet er viktig her fordi det har en effekt ved å øke insulinsensitiveten og kan dempe insulinresistensen.
Matvarer som stimulerer til insulinproduksjon i kroppen bør inntas i mindre mengder eller unngås.