Hvordan deklareres transfett på matvarers innholdsfortegnelse?

Mindre attraktive stoffer i mat «skjules» gjerne i form av andre navn enn det vi er vant til, dette gjelder også transfett som gjerne merkes på innholdsfortegnelsen som:
delvis herdet olje, delvis herdet fett, delvis hydrogenert fett eller delvis hydrogenert olje.