Hvordan kan man sjekke om man har glutenallergi?

Man kan kjøpe en selvtest på apoteket for å sjekke om man har antitransglutaminase antistoffer i blodet. Har man disse antistoffene tyder det med stor sannsynlighet på at man har cøliaki. Skal man få diagnosen og i tillegg kunne få støtte av staten må man ta en tynntarmbiopsi. Man bør ikke anta at man har cøliaki pga. en hjemmetest og dermed utelukke all gluten. Å utelukke en stor matvaregruppe uten at det er fullstendig nødvendig kan skape mer bry enn det behøver og kan gi mangelsykdommer. Man bør ikke gjennomføre en prøveperiode med glutenfri kost om man ikke har påvist glutenallergi.