Hvorfor bør man redusere saltinntaket?

Saltinntaket til den norske befolkningen er anslått til omtrent 10 gram per dag.
Dette store saltinntaket vårt kommer stort sett av vårt konsum av hel- og halvfabrikata.
Myndigheten anbefaler at vi får i oss maks 5 gram salt per dag.

Et høyt saltinntak fører til høyt blodtrykk som igjen gir økt risiko for hjerte- og karsykdom og økt dødelighet.