Kan barn spise eller drikke lettprodukter som lightsaft, lett syltetøy og lightbrus?

Barn under 3 år anbefales ikke å drikke eller spise noen lettprodukter. Dette er fordi vi ikke vet om stoffene som er tilsatt disse lettproduktene kan påvirke barns utvikling og vekst. Mange av stoffene som er tilsatt dagens matvarer er for nye til at det har pågått lang nok forskning til å se virkninger over tid, derfor har man i Norge satt en nedre aldersgrense på 3 år, for å være helt sikre. Dette vil ikke si at disse stoffene er giftige, men en voksen kropp som er 3 ganger større enn et barn har større toleransegrense enn en liten.