Hvilke matvarer bør man unngå ved amming?

Fordi stoffer som mor får i seg gjennom maten kan gå over i morsmelken er det noen matvarer en bør unngå når man ammer. Matvarer som kan ha høyt innehold av miljøgifter som ferskvannsfisk, fiskelever og innmat fra krabbeskall bør en holde seg unna. På mattilsynets nettsider matportalen.no finner du kostråd til gravide og ammende som blir jevnlig oppdatert.

Ved amming bør man også være forsiktig med alkohol og begrense inntaket av koffein.